Fester är starkt förknippade med sprit i Sverige, och av alla olika fester är svensexan en av dem som har allra starkast associationer till rusdrycker. Även om många av våra traditionella högtider och fester förknippas med alkohol så finns det naturligtvis många som inte dricker, och mycket hellre har ett nyktert kalas.

Vill brudgummen ha en alkoholfri svensexa ska man naturligtvis följa hans önskningar. De flesta vännerna känner nog till hur han ställer sig till alkohol, så frågan behöver troligen aldrig ställas.

Huvudsaken är ju ändå att brudgummen själv trivs. Festen är ju tillägnad honom.